Disclaimer

Doel en gebruik van onze website

Onze website heeft een informatieve functie. Ons doel is om de bezoeker te informeren over het laatste nieuws op het gebied van het Midden – en Kleinbedrijf, waarbij de nadruk gelegd wordt op het kleinbedrijf. Tevens is onze website bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Smit & Partners B.V. Wij streven ernaar om onze website voortdurend te actualiseren en te onderhouden. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie die op onze site staat nog actueel is op het moment van raadplegen van onze site.

Rechten

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze internetsite besteden, bestaat de mogelijkheid dat de informatie, producten en diensten op onze internetsite onvolledig of onjuist zijn. Smit & Partners B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. De rechten met betrekking tot deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst en dergelijke – berusten uitsluitend bij Smit & Partners B.V., voor zover deze rechten niet aan derden toekomen.