Kwaliteitskeurmerk

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Als een accountant ingeschreven is bij de NBA, dan wordt hiermee bedoeld de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De NBA is bij wet ingesteld als beroepsorganisatie die onder andere is belast met het bevorderen van een goede beroepsuitoefening voor registeraccountants (RA) en Accountants-Administratieconsulenten (AA).

Het gebruik van de titels RA en AA is wettelijk beschermd en alleen voorbehouden aan hen die ingeschreven staan in het register van de NBA. De NBA vormt als publiekrechtelijke organisatie de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de praktijk. Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. In ons land kan iedereen zich op het ingewikkelde terrein van de belastingadviezen begeven. Zie daarin maar eens het kaf van het koren te scheiden. Kiest u voor een Register Belastingadviseur, dan bent u verzekerd van kwaliteitsvolle adviezen.

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap. Smit & Partners heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.
Bij Smit & Partners B.V. mag Ingmar Koot de titel AA dragen. Eigenaar Mr. Thijs Smit is geregistreerd als AA en RB.