Wij hebben weer een nieuwe special voor u. De Loonspecial 2020 is een speciale uitgave voor iedereen die te maken heeft met of geïnteresseerd is in onderwerpen die het personeel betreffen. Denkt u daarbij aan het arbeidsrecht, de sociale verzekeringen en de loonbelasting.

Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen op die gebieden uiteengezet.

In deze Loonspecial, die wij ook als pdf online zetten, besteden wij uitgebreid aandacht aan de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wet bevat een aantal belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht. Daarnaast bespreken we de nieuwe regeling voor de fiets van de zaak en hebben wij de belangrijkste tarieven, zoals deze gelden per 1 januari 2020, opgenomen.

Klik op de link ‘Loonspecial 2020‘ om de informatie over salarisadministratie van Smit & Partners te lezen.