Voor wie een sterk wisselend inkomen heeft, kan middeling lonend zijn.
Stel u verdient het ene jaar veel meer dan het volgende jaar. Of u stopt met werken. Dan schommelt het inkomen en kan het nuttig zijn om uit te zoeken of een verzoek om middeling in te sturen voor u mogelijk is. Wanneer u over een periode van 3 aaneengesloten jaren een sterke inkomensstijging of -daling heeft, wordt er bij middeling naar het gemiddelde inkomen gekeken. Zo is het mogelijk om belasting terug te krijgen.

Voorwaarden voor middelen

Zijn er dus grote inkomensschommelingen, dan loont het om te middelen. Zoals altijd bij belastingteruggave zijn er enkele voorwaarden aan verbonden.
Ten eerste moet er een drempel ter grootte van EUR 545 worden overgeschreden om een belasting te kunnen terug vorderen. Daarnaast moet een verzoek worden ingediend binnen 3 jaar nadat de 3 aaneengesloten jaren allemaal definitief zijn opgelegd. Aangezien het middelen een relatief complex proces is, is het raadzaam om een belastingadviseur in te schakelen.